( ตัดสินโดย : แบรนด์ OLDROCK )

 

 

โครงการประกวดมิวสิควีดีโอ (music video) ประกอบเพลงเพลงประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OldRock

แนวคิดโครงการ :

                 โอลด์ร๊อค (OLDROCK) เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสำหรับผิวเป็นสิว สำหรับวัยรุ่น เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและอยากสนับสนุนให้ “วัยรุ่นและคนรุ่นใหม่” มีพื้นที่ในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ โดยเรามีความเชื่อว่าทุกคนมีพลัง มีความสามารถและมีเสน่ห์ในตัวเอง ด้วยเหตุนี้ทางแบรนด์จึงมีแนวคิดในการจัดการประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลงของแบรนด์ (music video) เพื่อเปิดพื้นที่ให้วัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ผ่านมิวสิควีดีโอประกอบเพลงของผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ OLDROCK ภายใต้ concept “โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง”

วัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ :

1. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้สามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการนำเสนอผลงานมิวสิควีดีโอ ภายใต้แนวคิด “โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง”

2. เพื่อให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ได้โอกาสฝึกการทำงานเป็นทีม มีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ

3.เพื่อให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ OldRock ได้สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทมิวสิควีดีโอไว้เผยแพร่ต่อกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเข้าประกวด :

เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป


การจัดส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งเป็น 2 รอบดังนี้ :

รอบที่ 1 การประกวดรอบคัดเลือก

     ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดส่งผลงานในรูปแบบของการจัดทำ Storyboard ซึ่งประกอบด้วยภาพและข้อความ ตามกรอบเนื้อหา เพื่อกำหนดแนวทางของมิวสิควิดีโอเพลง ในธีม “โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง” ผู้ส่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 15 ทีมในรอบแรก จะได้โอกาสเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ Music Video ที่สร้างสรรค์ในยุค 4.0″ โดยผู้กำกับงานภาพยนตร์และนักโฆษณามืออาชีพ (วันที่ 4-6 ตุลาคม 2562) รวมมูลค่าการอบรมกว่า 50,000 บาท ก่อนดำเนินการถ่ายทำมิวสิควีดีโอเพื่อส่งผลงานเข้าสู่รอบตัดสิน

ปิดรับสมัครและส่งผลงานรอบคัดเลือก : ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
(ขยายเวลา ตามคำเรียกร้อง จากเดิม 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 เป็น 14 กันยายน พ.ศ.2562 )
ประกาศผลรอบคัดเลือก 20 กันยายน 2562 !!!!!!!!!!


รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ

     ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย จะจัดทำผลงานมิวสิควิดิโอเพลงประชาสัมพันธ์แบรนด์ OldRock โดยต้องมีเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยมีส่วนประกอบของมิวสิควิดิโอตามกรอบเนื้อหา และใช้เพลงที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น

ปิดการส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ : ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

• โครงการประกวด MV โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง

• Facebook : www.oldrockacne.com/oldrockthailand

• โทรศัพท์ 097-180-4719

• อีเมล์ : oldrock.contestwar@gmail.com

 
   

15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562
ขยายเวลาตามคำเรียกร้อง 

เปิดรับสมัคร และส่งผลงาน STORY BOARD
จากเดิม 31 สิงหาคม 2562 เป็น 14 กันยายน 2562

20 กันยายน 2562

ประกาศผลรอบคัดเลือก จำนวน 15 ทีม ผ่านหน้าเว็บไซต์การประกวด และเพจ Oldrock

4 – 6 ตุลาคม 2562

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ MV ที่สร้างสรรค์ในยุค 4.0”
โดยผู้กำกับงานภาพยนตร์และนักโฆษณามืออาชีพ พร้อมทำ Workshop

20 ตุลาคม 2562

ส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ  (music video)

31 ตุลาคม 2562

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล