LifeStyle

การเกิดสิว

สิวจะเริ่มเกิดช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างฮอร์โมนกระตุ้นให้ต่อมไขมันมีขนาดใหญ่ขึ้นสร้างไขมันมากขึ้นทำให้มีไขมันที่ค้างอยู่ในรูขุมขน โดยการค้างอยู่นี้ยังไม่เกิดการอักเสบ อาจจะเห็นเป็นสิวหัวดำ หรือ black head comedone เป็นลักษณะสิวหัวเปิดที่ก้อนไขมันมีทางออกมาสู่ภายนอกได้ไม่อุดตัน หรือ สิวหัวขาว หรือ white head comedoneซึ่งเป็นสิวที่ก้อนไขมันที่ค้างอยู่แต่ทางออกเล็กมากจะนำไปสู่การเป็นสิวอุดตัน

ไขมันที่หลั่งออกมามากเกินไปยังไม่มีผลต่อการอักเสบ การอักเสบจะเกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรียในรูขุมขนเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระตุ้นให้เกิดกลไกหลายอย่างทำให้ต่อมไขมันอักเสบ เราจะเห็นเป็นสิวอักเสบ การอักเสบบริเวณตื้นจะมีลักษณะเป็นตุ่มแดง หรือ ตุ่มหนอง แต่หากอักเสบลึกลงไปใต้ผิวจะเห็นเป็นก้อนบวม เรียกว่าถุงสิว