LifeStyle

ปัจจัยกระตุ้นการเกิดสิว

ปัจจัยกระตุ้นการเกิดสิว

สิว เริ่มเกิดจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนซึ่งเป็นธรรมชาติของทุกคน แต่สิวอาจสามารถจำกัดความรุนแรงหากลดปัจจัยในการกระตุ้นสิวลง ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจกระตุ้นการเกิดสิว ได้แก่

  • อาหาร หลีกเลี่ยงอาหารที่มักถูกมองว่าทำให้เกิดสิวมากขึ้นได้แก่ อาหารหวานจัด หรือการดื่มนมจำนวนมาก
  • การสัมผัสเสียดสี แคะ แกะ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการอักเสบมากขึ้น นอกจากนั้นสิ่งที่สัมผัสกับบริเวณผิวอาจเพิ่มจำนวนเชื้อแบคทีเรียที่ช่วยให้เกิดสิวมากขึ้นด้วย การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้มือสัมผัสกับใบหน้าจะช่วยลดสาเหตุของการเกิดสิวลงได้อีก
  • เครื่องสำอาง ส่วนประกอบบางอย่างในเครื่องสำอางที่ใช้ประจำเช่น รองพื้น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า อาจกระตุ้นการเกิดสิว และหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องสำอางประเภทที่มีน้ำมันสูง
  • การทำความสะอาดผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่รุนแรง ทำให้ผิวหนังอ่อนแอ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสิวได้ การเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าสำหรับผิวเป็นสิวจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาเฉพาะสำหรับผิวเป็นสิว
  • ความเครียด/การพักผ่อน ความเครียดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนจำนวนมากซึ่งเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการสร้างไขมันมากขึ้นบนใบหน้า การพักผ่อนให้เพียงพอ การจัดการกับความเครียดที่ดีจะช่วยลดการเกิดสิวได้
  • ยาบางชนิด เช่น สเตียรอยด์ และยาอื่น ๆ ที่มีระบุผลข้างเคียงว่าทำให้เกิดสิว
  • ปัจจัยอื่น ๆ เช่น แสงแดด น้ำ อากาศ มลพิษ เป็นต้น